Савез удружења бораца НОР-а Штампа

СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА БОРАЦА НОР-а СРЕЗА БОСИЛЕГРАДСКОГ - БОСИЛЕГРАД (1947 - 1955)

СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА БОРАЦА НОР-а СРЕЗА БУЈАНОВАЧКОГ - БУЈАНОВАЦ (1948 - 1955)

СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА БОРАЦА НОР-а СРЕЗА ВРАЊЕ - ВРАЊЕ (1948 - 1962)

ОПШТИНСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-а - ВРАЊЕ (? - 1991)