Занатство Штампа

ГРАЂЕВИНСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „Балкан“ - ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА (1959 - 1963)

ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „Солидарност“ - БУЈАНОВАЦ (1954 - 1960)

ЗАНАТСКО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „4. јули“ - ПРЕШЕВО (1964 - 1966)