Трговина и угоститељство Штампа

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО „Напредак“ - БУЈАНОВАЦ (1972 - 1977)

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „Масурица“ - СУРДУЛИЦА (1950 - 1956)

СРЕСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА „Сурдулица“ - СУРДУЛИЦА

УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „Власина“ - СУРДУЛИЦА (1950 - 1956)