Индустрија и рударство Штампа

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ „Електродистрибуција-Врање“ - ВРАЊЕ (1945 - )

КУДЕЉАРА „Поморавље“ - ВРАЊСКА БАЊА (1948 - 1960)

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ВРАЊСКА БАЊА - ВРАЊСКА БАЊА (1960 - )

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕ ПРОИЗВОДЊУ ЦИГЛЕ - ВРАЊЕ (1954 - 1956)

ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ САПУНА, КОЗМЕТИЧКИХ И ДРУГИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „Аеро“ - ВРАЊЕ (1957 - 1959)

РУДНИК АНТИМОНА - БУЈАНОВАЦ (1948 - 1957)

РУДНИК МОЛИБДЕНА „Мачкатица“ - БЕЛО ПОЉЕ (1944 - 1952)

ЈУЖНОМОРАВСКИ РУДНИЦИ МЕТАЛА И НЕМЕТАЛА „Грот“ - ВРАЊЕ (1955 - 1963)

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ПРЕРАДУ КАМЕНА „Јединство“ - МОМИН КАМЕН (1953 - 1985)

БИРО ЗА ГЕОЛОШКО-ТЕХНОЛОШКА РУДАРСКА ИСТРАЖИВАЊА - ВРАЊЕ (1954 - 1962)