Коморе Штампа

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА БОСИЛЕГРАДСКОГ - БОСИЛЕГРАД (1950-1956)

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА ЈУЖНОМОРАВСКОГ - ВЛАДИЧИН ХАН (1950-1956)

ЗАНАТСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА СРЕЗА ВРАЊЕ - ВРАЊЕ (1950-1962)

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА МАСУРИЧКОГ - СУРДУЛИЦА (1953-1956)

СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА - ВРАЊЕ (1952-1962)

УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА ВРАЊЕ (1955-1962)

СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА КОМОРА - ВРАЊЕ (1960-1962)