Привредна удружења Штампа

ОКРУЖНИ ОДБОР ЗАНАТСКОГ УДРУЖЕЊА - ВРАЊЕ (1933-1947)

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ ЈУЖНОМОРАВСКИ - ВЛАДИЧИН ХАН (? - 1950)

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ ПЧИЊСКИ - ВРАЊЕ (1911-1950)

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ МАСУРИЧКИ - СУРДУЛИЦА (1912-1950)

ЕСНАФ ОБУЋАРСКО-САРАЧКИ - ВРАЊЕ (1878-1911)