Здравствене установе Штампа

ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА - ВРАЊЕ (1953 - 1959)

АПОТЕКА “Здравље“ - ВРАЊЕ (1948 -  )

БАЊСКО КЛИМАТСКО ЛЕЧИЛИШТЕ - ВРАЊСКА БАЊА ( 1944 -  )