Самоуправне интересне заједнице Штампа

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЈУЖНОМОРАВСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ВРАЊЕ (1978-1986)

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН - ВЛАДИЧИН ХАН (1974-1990)

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ - ВРАЊЕ (1974-1989)

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН - ВЛАДИЧИН ХАН (1974-1990)

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОПШТИНЕ ВРАЊЕ - ВРАЊЕ (1974-1989)

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН - ВЛАДИЧИН ХАН (1974-1990)

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНАЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН - ВЛАДИЧИН ХАН (1974-1990)