Kонтакт

Банери


Ценовник услуга Историјског архива у Врању ПДФ Штампа Eл. пошта

ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ

Рад Комисије на излучивању безвредног регистратурског материјала по позиву ствараоца, ван града Врања (по члану Комисије)………………............................

дневница и путни трошкови

Пружање стручне помоћи по ванредном позиву ствараоца,ван града Врања.......................................................................................................

дневница и путни трошкови

 

ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА

 

- За издавање потврда и уверења која нису ослобођена плаћања административне таксе:

за физичка лица ................................

550 дин.

за приватно-правна лица ...................

1.050 дин.

- За проналажење списа, пројеката и техничке документације:

за физичка лица ................................

1.050 дин.

за приватно-правна лица ...................

2.050 дин.

-Негативна потврда ...................................................................................

450 дин.

- Проналажење судских списа и списа експропријације, конфискације, национализације, узурпације и др:

за држављане РС ................................

1.050 дин.

за стране држављане ..........................

5.050 дин.

- За фотокопирање:

формат А/4............................................

7,00 дин.

формат А/3............................................

12,00 дин.

-Скенирање докумената:

формат А/4............................................

200 дин.

формат А/3............................................

330 дин.

-Снимање података:

услуга снимања на CD.........................

120 дин.

услуга снимања на DVD.......................

150 дин.

Преузимање архивске грађе (подразумева паковање у амбалажу – архивске кутије, смештај у депо и обележавање архивских јединица)

По дужном метру за друштвена предузећа ....................

2.000 дин.

По дужном метру за приватно-правна лица ...................

3.000 дин.

РЕГИСТРАТУРСКО СРЕЂИВАЊЕ ПО ПОЗИВУ РЕГИСТРАТУРЕ

- обухвата: одабирање архивске грађе, излучивање безвредног регистратурског материјала, израда списка архивске грађе, израда списка излученог безвредног регистратурског материјала, израда Архивске књиге, паковање у архивске јединице, обележавање архивских јединица.

По дужном метру ..............................................................

2.000 – 4.000 дин.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Слика по избору

Кућа Боре Станковића
Кућа Боре Станковића

Број посета

13236

Израда презентације

 
  
Forum